Prioritetni cilj podjetja je poleg doseganja svojih poslovnih ciljev tudi zagotavljanje varnega in zdravega dela, ker bo le na ta način dolgoročno uspešen. Vprašanje pa je, kako preplesti strategije na področju varnosti in zdravja pri delu z drugimi strategijami.

Odgovor, ki ga ponuja Abaris, temelji na veliko let izkušenj iz obeh področjih, to je: varnost in zdravje pri delu in uspešno poslovanje.

Vsi vemo, kakšne so zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu.
Mi dajemo odgovor, kako jih izvajati v zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost podjetij.

Kdaj potrebujemo usposabljanje za varnost pri delu:

  • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
  • Ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.
  • Ob uvedbi novih tehnologij.
  • Ob uvedbi novih delovnih sredstev.
  • Ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

Najemite nas za:

Svetovanje
Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Preiskave delovnega okolja
Izdelava navodil za varno in zdravo delo
Alkohol, droge in druge prepovedane substance