Podjetja, ki vidijo v področju varnosti in zdravja pri delu
možnost za investiranje nad zakonskimi obveznostmi,
bodo dolgoročno uspešnejša.

Varnost in zdravje pri delu

Prioritetni cilj podjetja je poleg doseganja svojih poslovnih ciljev tudi zagotavljanje varnega in zdravega dela, ker bo le na ta način dolgoročno uspešen. Vprašanje pa je, kako preplesti strategije na področju varnosti in zdravja pri delu z drugimi strategijami.

Varstvo pred požarom

Namen vzpostavitve preventivnih ukrepov je v preprečevanju nastanka požara. Požarna varnost zajema tudi ukrepe v primeru nastanka požara, kot je hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija. Opredeljeni so tudi ukrepi v primerih razširitve požara, ki zajemajo učinkovito in ažurno posredovanje gasilskih in drugih služb.

Delo od doma

Za delovno mesto na domu mora imeti delavec zagotovljene ustrezne delovne razmere in delovno opremo, ki jo uporablja pri delu. V ta namen je potrebno izdelati oceno varnosti delavčevega delovnega mesta na domu ali ima le-ta za delo ustrezne delovne razmere, okolje in delovno opremo, ki mu zagotavlja varno delo.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je dolžno pripraviti in izvajati vsako podjetje, ne glede na pravno obliko, ki zaposluje ljudi, ne glede na velikost, obseg poslovanja in število zaposlenih. Načrt se mora pripravljati na letni ravni tako za redno zaposlene kot tudi za pogodbene sodelavce.

Želite investirati v zdravje zaposlenih?

Kontaktirajte nas. Osredotočili se bomo na zadovoljstvo vaših zaposlenih in poslovno uspešnost vašega podjetja.