Zakaj varstvo pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu je za vsako podjetje eno od ključnih področij. Dejstvo je, da lahko storitev izvedemo v taki luči, da postane področje investicija in ne strošek.

Podjetja, ki vidijo v tem področju možnost za investiranje nad zakonskimi obveznostmi, bodo dolgoročno uspešnejša.

Kako delamo

  • Naše stranke nas vidijo kot podjetje, ki izvaja rešitve in ne samo posameznih storitev.
  • Storitev izvedemo v taki luči, da postane področje varnosti in zdravja pri delu investicija in ne strošek.
  • Odlikujejo nas: Zanesljivost. Strokovnost. Osredotočenost na posameznika in rešitev.
  • Interdisciplinarnost, strokovna usposobljenost, inovativnost in usmerjenost v trajnostni razvoj so osnova za uspehe naših strank/naročnikov.

Cilji

Cilj podjetja Abaris je, da dvignemo raven pomembnosti področja varnosti in zdravja pri delu na vseh ravneh (zaposleni, vodstvo podjetja).

Podjetja in zaposleni morajo razumeti, da je to področje investicija.

Investicija v zdravje pa se vedno izplača.

Miro Smrekar

Ustanovitelj in direktor

“Sem človek, ki ga definirajo poslovne izkušnje. Kako dobesedno postaviti človeka v središče vseh poslovnih procesov in dosegati zastavljene cilje. Ob tem uporabljam znanja iz področja kadrovanja, marketinga, financ in managementa.”

miro.smrekar@abaris.si

+386 (0)31 537 456

Ste pripravljeni investirati v zaposlene?

Kontaktirajte nas za prvi korak do večjega zadovoljstva zaposlenih in boljših poslovnih rezultatov.
Kontaktirajte nas!